Hallitus 1 / 2017 23.01.2017
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 39/2016 - 1-6/2017
 • Päätös nro 39 / Kymenlaakson SOTE-investointien kantokyvyn arviointiselvityksen tilaaminen Perlacon Oy:ltä. Kokonaiskustannukset jaetaan puoliksi Carean kanssa.
 • Päätös nro 40 / Uusikymenlaakso.fi -verkkosivuston toteutuksen tilaaminen Jaakko Leislahti Oy:ltä.
 • Päätös nro 41 / Rahoitussitoumus Suomen Ympäristökeskuksen "Yhdyskuntarakenteen vyöhykeet maankäytön ja liikenteen suunnittelumenetelmänä" -tutkimushankkeeseen.
 • Päätös nro 42 / Projektityösopimus Aasialaisen liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmasta 1.11.2016-30.6.2017. Sopimus on tehty yhdessä Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ja Avaintulos Oy:n kanssa.
 • Päätös nro 43 / Suomi 100 - verkkosivuston ja some-tilien ylläpitopalvelujen tilaaminen Mediatehdas Dakar Oy:ltä.
 • Päätös nro 44 / Maakuntapalveluiden tulevaisuuskuvan prosessikonsultoinnin jatkotyöstön tilaaminen MDI Oy:ltä. Kustannukset jaetaan puoliksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

  Vuosi 2017:
 • Päätös nro 1 / Viraston aukiolo-ajan muuttaminen 1.1.2017 alkaen klo 9 - 15.
 • Päätös nro 2 / Cursor Oy:lle myönnetty XAMPUS - 21UNI -hankkeeseen AIKO-rahoitusta 50 000 € (49 % kokonaiskustannuksista).
 • Päätös nro 3 / Sote- ja maakuntauudistuksen projektisalkunhallintavälineen tilaaminen palveluna Thinking Protfolio Oy:ltä.
 • Päätös nro 4 / Maakuntajohtajan päätöksen 5.9.2016 täydentäminen / Erilliskorvaus maakuntauudistuksen esivalmistelun aiheuttamista lisätehtävistä 15.8.2016 - 30.6.2017
 • Päätös nro 5 / Kansainvälisten asian sihteerin osallistuminen Helsingin Yliopiston kehittämisyksikön Viestinnän johtamisen koulutusohjelmaan 16.3.2017-18.5.2018.
 • Päätös nro 6 / Maakuntasuunnittelijan ja aluekehityssihteerin tehtävien vaativuuden arvioinnin päivitys.
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hallintopäällikkö Ulla Silmäri poistui kokouksesta esteellisenä päätöksen nro 4 osalta.Pöytäkirjanpitäjänä toimi vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström.

--------------------------