Hallitus 1 / 2017 23.01.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Holmberg ja Larikka, seuraavina Lehtinen ja Lehtola.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 27.1.2017.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kai Holmberg ja Jari Larikka.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla 27.1.2017.

-------------------------