12.12.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 12.12.2016
SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään maanantaina 23.1.2017 klo 9 Kotkassa maakuntatalolla.

Esitys Jory MAKU

Merkitään tiedoksi.

Päätös Jory MAKU

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------