12.12.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 12.12.2016
SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VIESTINTÄ

Sote- ja maakuntauudistuksen viestintä toimittaa pääasiassa uudistuksen piirissä olevalle henkilöstölle tarkoitettua uutiskirjettä ajankohtaisista valmistelussa olevista asioista noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useamminki. Seuraava uutiskirje ilmestyy 16.1.2017.

uusikymenlaakso.fi - nettisivusto julkistettiin 30.11.2016. Nettisivuston sisältö on suunnattu kuntalaisia varten ja näkökulmana on kuntalaisille tarjottavat palvelut. Kuntalaisilla on oltava myös osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus uudistuksen valmisteluun.

Sote- ja maakuntauudistuksen toimijoiden viestintävastaavat käynnistävät viestintäsuunnitelman valmistelun joulukuussa.

Henkilöstölle tarkoitettu extranet - valmistelu on käynnistetty.

Valmistelujoiden käytössä olevaa Sharepoint - työtilaa kehitetään käyttäjäystävällisemmäksi. 30.11.2016 kaikki käyttäjätunnuksen omaavat valmistelijat saivat lukuoikeudet kaikkiin työtilassa oleviin asiakirjoihin.

Esitys Jory MAKU

Merkitään tiedoksi.

Päätös Jory MAKU

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------