12.12.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 12.12.2016
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys Jory MAKU

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Jory MAKU

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

---------------------------