Hallitus 12 / 2016 12.12.2016
CPMR:N 44. YLEISKOKOUS

CPMR:n 44. yleiskokous järjestettiin Ponta Delgadassa, Portugalin Azoreilla 2.-4.11.2016. Järjestön puheenjohtajana valittiin yksimielisesti jatkamaan Vasco Alves Cordeiro Azoreilta.

Suomalaisten jäsenmaakuntien sopiman kierrätysperiaatteen mukaan Kymenlaakson (maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen) jäsenyys CPMR:n hallituksessa eli Political Bureaussa päättyi tähän yleiskokoukseen. Kokouksessa valittiin uusi Political Bureau kaksivuotiskaudelle 2016-2018, jossa suomalaisia jäsenalueita edustavat varsinaisena jäsenenä Jari Nahkanen Pohjois-Pohjanmaalta ja varajäsenenä Antti Räsänen Päijät-Hämeestä.

160 eurooppalaista aluetta edustava järjestö painotti yleiskokouksen päätöslauselmassa sekä erillisessä kannanotossa, että EU:n koheesiopolitiikan on tuettava talouskasvua Euroopan kaikilla alueilla myös uudella rahoituskaudella vuodesta 2020 eteenpäin.

EU:n perussopimuksia toteuttavan koheesiopolitiikan on jatkossakin tähdättävä alueellisten erojen kaventamiseen, sekä työllisyyden ja kasvun lisäämiseen. Lisäksi koheesiopolitiikkaa on myös uudistettava, jotta tavoitteet on mahdollista saavuttaa paremmin. CPMR ja sen jäsenalueet vaativat Euroopan komissiota luomaan pitkän aikavälin eurooppalaisen strategian, joka yhdistää koheesiopolitiikan ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR/EFSI) vahvuudet. Alueelliset kehittämisohjelmat tulee sitoa paremmin EU:n asettamiin tavoitteisiin, ja tässä esimerkiksi älykkään erikoistumisen strategioilla on keskeinen rooli kasvun ja innovaatioiden vauhdittajina.

Kokouksen liikenne- ja saavutettavuuspolitiikkaa käsitelleessä osiossa Kymenlaakson maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Kai Holmberg puhui EU:n ulkoisten yhteyksien merkityksestä ulkomaankaupalle. Puheenvuoron pääviesti oli, että TEN-T-politiikassa on huomioitava paitsi Euroopan sisäiset käytävät, myös niiden liittyminen laajempiin Euroopan ulkopuolisiin käytäviin, joista Kiinan aloitteesta rakentuvat ”uuden Silkkitien” reitit sekä mahdollisesti avautuva Koillisväylä ovat merkittäviä myös Suomelle. Merikuljetukset tulevat jatkossakin olemaan merkittävimmässä roolissa ja sen vuoksi Merten moottoritie-politiikka tulisi nostaa EU:n liikennepolitiikassa uudelle tasolle.

Vuonna 2017 CPMR:n yleiskokous pidetään Helsingissä Uudenmaan liiton kutsusta ja isännöimänä.

Yleiskokouksen päätöslauselma ja kokousasiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan linkistä http://www.crpm.org/index.php?act=6,1,2,488

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

----------------------