Hallitus 12 / 2016 12.12.2016
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 36 - 38
  • Päätös nro 36 / Ulkomaan matkamääräys: Kansainvälisten asiain päällikkö osallistuu liiton edustajana Kouvola Innovation Oy:n järjestämälle neuvottelumatkalle Kiinaan, Beijingiin ja Zhengzhou:un 20.-25.11.2016. Matkan tarkoitus on mahdollisen yhteistyösopimuksen laatiminen kuljetuskäytävän edistämiseksi Henanin maakunnan / Zhengzhousin kaupungin kanssa.
  • Päätös nro 37 / Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehdot ja vuorovaikutuksen järjestäminen -selvityksen hankinta FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä.
  • Päätös nro 38 / Uudenmaan liitolle myönnetään 7 000 €:n tuki Helsingissä järjestettävää CPMR:n yleiskokousta varten 18.-20.10.2017.
Liite

Esityslistan liitteenä kansainvälisten asiain päällikön Tansanian matkan 7.-15.5.2016 matkaraportti. Asiaa on käsitelty maakuntahallitukssa 23.5.2016, pykälässä maakuntajohtajan päätökset.

Matkaraportti Tansania 7.-15.5.2016.pdf   (1Mt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

----------------------