Hallitus 12 / 2016 12.12.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Tiusanen ja Uski, seuraavina Holmberg ja Larikka.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 16.12.2016.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Tiusanen ja Mirja Uski.

Pöytäkirjan tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 16.12.2016.

-------------------------