Valtuusto 2 / 2016 12.12.2016
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös Valtuusto

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

------------------------

Ei listattavia esityksiä.