Valtuusto 2 / 2016 12.12.2016
KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA 2040, MAAKUNTAKAAVAN TAVOITTEET (VALTUUSTO)

Maakuntahallitus 21.11.2016:

Maakuntakaavan tavoitteet -asiakirjassa asetetaan kokonaismaakuntakaavatyön tavoitteet ja suuntaviivat. Tavoiteasiakirja on käsitelty mm. sidosryhmätyöpajassa 12.9.2016 sekä Kymenlaakson ympäristöpoliittisessa neuvottelukunnassa. Tavoiteasiakirja on käsitelty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa maakuntakaavan viranomaisneuvottelussa 18.10.2016.

Esitys:
Hyväksytään Kymenlaakson maakuntakaavan tavoiteasiakirja.

Päätös:
Asia lähetettiin uudelleen valmistelteltavaksi.

---------------------------

Maakuntahallitus käsittelee tavoiteasiakirjan uudelleen 12.12.2016 ennen maakuntavaltuuston kokousta pidettävässä kokouksessa.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä maakuntakaavan 2040 tavoiteasiakirja.

Muokattu_tavoiteasiakirja_hallitus121216.pdf   (3Mt)
Päätös Valtuusto

Todettiin, että maakuntahallitus oli kokouksessaan 12.12.2016 muuttanut eräitä tavoiteasiakirjan kohtia ja että tarkistettuun tavoiteasiakirjaan voi tutustua mm. liiton nettisivuilla. Muutokset esiteltiin kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi muutettu tavoiteasiakirja.

-----------------------------

Ei listattavia esityksiä.