21.11.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 21.11.2016
PÄIVITETTY SOTE-PROJEKTISUUNNITELMALUONNOS

SOTE - projektiryhmän puheenjohtaja Jorma Haapanen esittelee kokouksessa päivitetyn projektisuunnitelmaluonnoksen.

Liite

Esityslistan liitteenä päivitetty projektisuunnitelmaluonnos. 

SOTE Projektisuunnitelma 18.11.2016.pdf   (785kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä äänestysluettelo.

Äänestysluettelo § 4.pdf   (154kt)
Esitys Jory MAKU

Merkitään tiedoksi.

Päätös Jory MAKU

Kuultiin palvelujohtaja Jorma Haapasen esittely klo 10 - 10.30.

Päätettiin projektisuunnitelmaluonnoksesta seuraavaa:

- Projektisuunnitelmaan kirjataan keskussairaalaa sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystystä koskevat asiat täsmälleen maakuntauudistuksen johtoryhmän edellisessä kokouksessa päättämällä tavalla.

- Pentti Tiusanen esitti lisättäväksi, että hyvinvointieroja kavennetaan "palvelujen tasosta tinkimättä"

- Puolustusvoimat lisätään diaan 18 (asiakasosallisuus)

- SOTE-projektiorganisaatiosta puuttuu SOTE-projektijohtaja

Kokouksen kuluessa Jari Larikka esitti Leila Lehtolan kannattamana, että palvelujohtaja Jorma Haapanen vapautetaan SOTE-projektiryhmän puheenjohtajan tehtävästä. Koska asiassa oli tehty kannatettu esitys, oli asia ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestyksen suorittamista siten, että ne jotka kannattavat luottamuksen antamista nykyiselle puheenjohtaja Jorma Haapaselle, äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Jorma Haapasen vapauttamista puheenjohtajan tehtävästä, äänestävät EI. Äänestysesitys ja järjestys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin JAA - ääniä 13, EI - ääniä 2 ja tyhjää äänesti 1. Äänestysluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että Jorma Haapanen jatkaa SOTE-projektiryhmän puheenjohtajana.

Jari Larikka ja Leila Lehtola sekä Pentti Tiusanen jättivät pöytäkirjaan eriävät mielipiteet.

------------------------

Eriävä mielipide

Pöytäkirjan liitteenä Jari Larikan ja Leila Lehtolan sekä Pentti Tiusasen eriävät mielipiteet.

Liitteet:
Eriävä mielipide Larikka Lehtola.pdf   (32kt)
Eriävä mielipide P Tiusanen.pdf   (23kt)