Tarkastuslautakunta 4 / 2016 17.11.2016
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys tarkastuslautakunta

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös tarkastuslautakunta

Todettiin.