21.11.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 21.11.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Rautamaa ja Tinkanen, seuraavina Tiusanen ja Uski.

Esitys Jory MAKU

Maakuntauudistuksen johtoryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.11.2016.

Päätös Jory MAKU

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Rautamaa ja Maritta Tinkanen.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.11.2016.

------------------------