Hallitus 11 / 2016 21.11.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Rautamaa ja Tinkanen, seuraavina Tiusanen ja Uski.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.11.2016.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Rautamaa ja Maritta Tinkanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.11.2016.

------------------------