31.10.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 31.10.2016
ESIVALMISTELUSUUNNITELMALUONNOS

Projektijohtaja Jussi Lehtinen esittelee kokouksessa VM:n julkaiseman tiekartan mukaisin toimenpitein päivitetyn esivalmistelusuunnitelmaluonnoksen.

Liite

Esityslistan liitteenä esivalmistelusuunnitelmaluonnos.

MKU esivalmistelusuunnitelma 25_10_2016.pdf   (1Mt)
Esitys Jory MAKU

Hyväksytään.

Päätös Jory MAKU

Hyväksyttiin luonnos esityksen mukaan siten muutettuna, että Kymenlaakson päättäjien tahtotilaa muutettiin seuraavasti:

- Poistettiin lause Kymenlaakson keskussairaalan ja Kouvolaan suunnitellun Ratamon välisen yhteistyön tarkentaminen niin, että palvelut toteutetaan yhteispäivystyksenä koko maakunnan näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti.

- Lisättiin lause: Sekä Etelä- että Pohjois-Kymenlaaksossa toteutetaan yhteispäivystys (esh + perusterveydenhuolto) ja samalla painotetaan vahvan keskussairaalan roolia.

 - Täydennettiin dian 7 lausetta seuraavasti: toissijaisesti tavoitellaan päivystysasetusluonnokseen sellaista muutosta, joka mahdollistaa sen, että ero Carean ja EKSOTE:n välillä ei ole merkittävä vaan niissä on samantasoiset palvelut

Mirja Uski poistui kokouksesta klo 11.10 tätä asiaa käsiteltäessä.

 -------------------------