Hallitus 10 / 2016 31.10.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lonka ja Pakkanen, seuraavina Rautamaa ja Tinkanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 4.11.2016.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Lonka ja Antti Pakkanen.

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 4.11.2016.

-----------------------------