Hallitus 10 / 2016 31.10.2016
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys Hallitus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Hallitus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

--------------------------------