31.10.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 31.10.2016
SOTE-UUDISTUKSEN PROJEKTISUUNNITELMALUONNOS

SOTE - projektiryhmän puheenjohtaja Jorma Haapanen esittelee kokouksessa liitteenä olevan projektisuunnitelmaluonnoksen.

Liite

Esityslistan liitteenä projektisuunnielmaluonnos.

Projektisuunnitelmaluonnos 24.10.pdf   (674kt)
Esitys Jory MAKU

Maakuntajohtajan muutettu esitys:

Merkitään tiedoksi.

SOTE-projektiryhmälle annetaan tehtäväksi:

- veteraanikuntoutuksen asiantuntija otetaan valmisteluun mukaan

- projektiryhmä muotoilee projektisuunnitelmaan, mitä SOTE:n osalta tarkoittaa Kymenlaakson malli mm. rakenteellisesti

- sosiaalitoimi otetaan valmisteluun mukaan

 

Päätös Jory MAKU

Projektisuunnitelmaluonnoksesta päätettiin seuraavaa:

- Visioon lisätään lause: Kotkan ja Kouvolan tarpeet yhteispäivystykseen otetaan huomioon.

- Luvun 3 keskeisistä käsitteistä poistetaan viittaus Siun Soteen. Lisätään lause: Kymenlaakson malli, joka ottaa huomioon pohjoisen ja eteläisen Kymenlaakson yhteispäivystyksen sekä Kymenlaakson keskussairaalan toiminnan vahvistamisen.

- Tikkataulu Siun Sotesta poistetaan.

- Riskeihin lisätään talous

- Sote-projektiryhmälle todetaan, että veteraanikuntoutuksen asiantuntijat ja sosiaalitoimi otetaan uudistuksen valmisteluun mukaan ja että puolustusvoimien terveydenhuoltoon ollaan yhteydessä uudistuksen vaikutuksista.

Projektisuunnitelmaa käsitellään 21.11. klo 9 pidettävässä johtoryhmän kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pentti Tiusanen poistui kokouksesta klo 11 tätä asiaa käsiteltäessä.

---------------------------