Hallitus 9 / 2016 17.10.2016
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.6 - 30.9.2016
 • Valtioneuvoston kanslia, lausunto Euroopan meri- ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan varojen monivuotisesta käyttösuunnitelmasta 2016-2020. 1.6.2016
 • Liikennevirasto, lausunto Liikenneviraston tievarsimainontaa koskevaksi määräykseksi, 1.6.2016
 • Kouvolan kaupunki, lausunto Kyminruukki, asemakaava nro 23/018, OAS, 9.6.2016
 • Kouvolan kaupunki, lausunto Kanttorila, asemakaava 21/020, OAS ja kaavaluonnos. 9.6.2016
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto, lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosiksi 2017-2020 esitettävistä hankkeista. 27.6.2016
 • Etelä-Savon maakuntaliitto, lausunto Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. 27.6.2016
 • Kotkan kaupunki, lausunto Rankin saaren osayleiskaava, OAS. 27.6.20216
 • Pyhtään kunta, lausunto Siltakylän-Heinlahden asemakaavan muutos, tiealueet. 30.6.2016
 • Pyhtään kunta, lausunto Kaunissaaren osayleiskaavan muutos, tila Pekko, OAS ja luonnos. 30.6.2016
 • Kotkan kaupunki, lausunto Rankin saaren asemakaava (nro 0216), OAS. 30.6.2016
 • Iitin kunta, lausunto Kausalan asemakaavan muutos, Kaivomäki, Kansanmäki ja Pentinmäki; OAS. 30.6.2016
 • Kouvolan kaupunki, lausunto Pioneeripuiston asemakaavaehdotus. 30.6.2016
 • Kaakkois-Suomen poliisilaitos, lausunto Haminan poliisiaseman toimintojen supistamisesta. 10.8.2016
 • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto Sinisen biotalouden kansallisesta kehittämissuunnitelmasta.1.9.2016
 • Ympärisöministeriö, lausunto luonnoksesta Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelmaksi. 2.9.2016
 • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto komission ehdotuksesta eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2017. 6.9.2016
 • Kaakkois-Suomen ELY- keskus, lausunto Valtatien 26 1. vaiheen parantamistoimenpiteet välillä Paijärvi- Jokimäki, Hamina, Luumäki. Tiesuunnitelma. 15.9.2016
 • Kaakkois-Suomen ELY- keskus, lausunto Valtatien 26 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Husula- Myllykylä. Tiesuunnitelma. 15.9.2016
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------