Hallitus 9 / 2016 17.10.2016
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 25 - 34
  • Päätös nro 25 / Kouvolan aikuiskoulutuskeskukselle myönnetty AIKO-rahoitusta Simulaattori 2020 -hankkeelle 34 734 € (70 % kokonaiskustannuksista).
  • Päätös nro 26 / Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry:lle ei myönnetty AIKO rahoitusta  Kansainvälisillä kumppaneilla kärkeen -hankkeelle.
  • Päätös nro 27 / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetty AIKO-rahoitusta KymiRing liikennekeskukseen sijoittuvan oppimis- ja testausympäristön suunnittelu -projektille 50 000 € (enintään 62,3 % kokonaiskustannuksista).
  • Päätös nro 28 / Pieni Piiri Oy:lle ei myönnetty AIKO-rahoitusta Digitalisaatiolla takaisin hoitotyöhön -hankkeelle.
  • Päätös nro 29 / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetty AIKO-rahoitusta Älykäs satama Kymenlaakson innovaatioveturina -hankkeelle 20 000 € (enintään 70 % kokonaiskustannuksista).
  • Päätös nro 30 / Maakuntapalveluiden tulevaisuuskuvan prosessikonsultoinnin jatkotyön tilaaminen MDI Oy:ltä.
  • Päätös nro 31 / Kansainvälisten asiain sihteerin palkaton vapaa 22.- 23.9.2016.
  • Päätös nro 32 / Suunnitteluinsinöörille maksettava korvaus 15.8.-25.8.2016 väliseltä ajalta suunnittelujohtajan viran hoitamisesta hänen virkavapaudensa aikana.
  • Päätös nro 33 / Kymenlaakson Sini-viherrakenne ja Ekosysteemipalvelut -selvityksen tilaaminen saatujen tarjousten perusteella Ramboll Oy:ltä.
  • Päätös nro 34 / Ulkomaan matkamääräys: Kansainvälisten asiain sihteerin osallistuminen Open Days -tapahtumaan 11.-13.10.2016 Brysselissä sekä CPMR:n yleiskokoukseen Azoreilla 1.-6.11.2016.
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------