Hallitus 9 / 2016 17.10.2016
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOT JA PUHEENJOHTAJIEN VUOSIPALKKIOT

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt luottamushenkilöiden palkkiosäännön noudatettavaksi 1.2.2007 alkaen. Palkkiosäännön 2 §:n mukaan toimielinten kokouksista maksetaan jäsenille palkkiota sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajille kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä vuosipalkkiota mukaan, mitä maakuntavaltuusto vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä päättää.

Maakuntavaltuuston talousarviokäsittelyn 2016 yhteydessä hyväksymät määrät ovat seuraavat:

- Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 2.000 €
- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 3.500 €
- Valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta kokouspalkkio 100 €
- Muut valtuuston/hallituksen nimeämät toimikunnat kokouspalkkio 80 €
- Ansionmenetyskorvauksen alaraja 10 €/tunti ja yläraja 30 €/tunti (todistus ansionmenetyksestä työnantajalta, jos ansionmenetys yli 10 €/tunti).

Toimijoiden nettisivujen pohjalta koottuja tietoja kokouspalkkioiden määristä on esityslistan liitteenä.

Kokouksen keskimääräinen kustannus on maakuntahallituksen osalta  2 075 € ja maakuntavaltuuston osalta  6 845 €.

Kokouspalkkioita on edellisen kerran korotettu vuodelle 2009.

Liite

Esityslistan liitteenä tietoja toimijoiden kokouspalkkioista.

kokouspalkkioista_28092016.pdf   (209kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi talousarviokäsittelyssä 1.1.2017 alkaen voimaantuleviksi kokouspalkkioiksi ja puhennjohtajien vuosipalkkioiksi seuraavaa:

- Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 2.500 €

-  Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4.500 €

- Hallituksen varapuheenjohtajien vuosipalkkio 500€

- Valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta kokouspalkkio 120 €

- Muut valtuuston/hallituksen nimeämät toimikunnat kokouspalkkio 100 €

- Ansiomenetyskorvauksen alaraja 11 €/tunti ja yläraja 32 €/tunti (todistus ansionmenetyksestä työnantajalta, jos ansionmenetys yli 11 €/tunti).

Maakuntajohtaja muutti kokouksessa esitystä siten, että hallituksen varapuheenjohtajien vuosipalkkio on 1 500 €.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin maakuntajohtajan muutetun esityksen mukaan.

--------------------------