19.9.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 19.09.2016
JOHTORYHMÄN KOKOONPANO JA TYÖSKENTELYTAVAT

Johtoryhmän jäsenistöön kuuluvat maakuntahallituksen jäsenet, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnan edustajat.

VARSINAINEN JÄSEN, (VARAJÄSEN)
Maakuntahallituksen jäsenet: 
Helminen Harri (Reino Grönlund) 
Holmberg Kai (Kotiniemi Topias)
Larikka Jari (Puolakka Ilpo)
Lehtinen Esa (Tuomainen Janne)
Lehtola Leila (Mankki Marja-Liisa (Maisa))
Lindström Jari (Hänninen Kari)
Lonka Mirja (Seppälä Kirsi)
Pakkanen Antti (Suutari Heikki)
Palm Sari (Honkanen Hannah)
Rautamaa Eeva (Lindemark Susanna)
Tinkanen Maritta (Voutilainen Emmi)
Tiusanen Pentti (Hulanmäki Riitta)
Uski Mirja (Laakso Paula) 

Miehikkälän kunta:
Heinonen Jari
Pyhtään kunta:
Tjeder Sari (Kallio Osmo)
Virolahden kunta:
Kiri Seppo

Puheenjohtajina toimii maakuntahallituksen puheenjohtajisto. Esittelijänä toimii maakuntajohtaja. Sihteerinä toimii hallintopäällikkö ja varalla hallintosihteeri.

Projektijohtajalla on kokouksissa läsnäolovelvollisuus. Läsnäolo-oikeus on maakuntavaltuuston puheenjohtajistolla sekä liiton johtoryhmän jäsenillä.

Esitys Jory MAKU

Merkitään ohjausryhmän kokoonpano tiedoksi ja päätetään, että
- esityslista on julkinen ja julkaistaan liiton nettisivuilla
- estyneenä ollessaan varsinainen jäsen voi ”lähettää” kokoukseen nimeämänsä sijaisen, ellei varamiestä ole nimetty etukäteen
- kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka allekirjoitetaan sähköisesti

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kai Holmberg ja Jari Larikka

Päätös Jory MAKU

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------