Tarkastuslautakunta 3 / 2016 22.09.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastuslautakunta päätti 19.9.2013 § 4, että tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Esitys tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta tarkastaa ja hyväksyy tämän kokouksen pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.