19.9.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 19.09.2016
MAAKUNTAESIVALMISTELULLE ANNETTAVAT SUUNTAVIIVAT

Maakuntauudistusseminaarissa 31.8. työstettiin näkemykset valmisteluprosessin seuraavista askeleista huomioiden kaksi näkökulmaa:
- Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyön osallistava organisointi ja viestintä
- Maakuntien välinen yhteistyö ja tiedonvaihto

Tulokset esitettiin sekä tavoitetilana vuonna 2019 että esivalmistelutyölle asetettavina valmistelun etenemistavoitteina.

Näkemykset jatkotoimenpiteistä ovat www.kymenlaakso.fi/tapahtumat/4971-kymenlaakson-maakuntauudistusseminaari-31-8 liitetiedostona ”ryhmätöiden palaute”.

Esitys Jory MAKU

Merkitään tiedoksi ja todetaan, että maakuntauudistusseminaarissa valmistellut asiat otetaan huomioon projektisuunnitelmassa.

Päätös Jory MAKU

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------