19.9.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 19.09.2016
KUNTAPROJEKTIN VALMISTELUTILANNE

Sote-projektiryhmän väliraportti 14.12.2015 – 31.8.2016 käsitellään laajennetun sote-projektiryhmän kokouksessa 19.9.2016.  Maakuntapalveluiden projektiryhmän väliraportti 14.12.2015 – 15.8.2016 on valmistunut ja maakuntajohtajan yhteenveto diasarjana on http://www.kymenlaakso.fi/tapahtumat/4971-kymenlaakson-maakuntauudistusseminaari-31-8 .

Tukipalveluryhmien (hankinta, henkilöstö, tietohallinto ja ICT, toimitilat ja kiinteistöt, talous) selvitykset on saatu.  Tukipalveluryhmien puheenjohtajien maakuntauudistusseminaarissa 31.8.2016 esittelemät yhteenvedot tähän astisesta työskentelystä ovat www.kymenlaakso.fi/tapahtumat/4971-kymenlaakson-maakuntauudistusseminaari-31-8 liitetiedostona ”tukiryhmien tilannekatsaukset”.

Esitys Jory MAKU

Merkitään tiedoksi.

Päätös Jory MAKU

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------