Hallitus 8 / 2016 19.09.2016
TULOSSUUNNITELMA 2017-2020 JA TALOUSARVIO 2017

Vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaiset toimintakulut ovat 2 800 700 €  (+9,5 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna) ja toimintatuotot ovat 2 639 900 € (+3,2 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna). Vuosikate- ja tulosarvio on  alijämääinen -160 800 €. Alijäämä katetaan taseessa olevasta aikaisempien vuosien ylijäämästä.

Alijäämä aiheutuu luottamushenkilöhallinnon, viraston, maakuntauudistuksen ja Suomi100 - määrärahojen kasvusta vuoteen 2016 verrattuna. Maakuntahallituksen seminaarimatka, tilapäinen maakuntasuunnittelija AIKO-rahoituksella, asiantuntijapalvelujen ostot ja maakuntauudistus aiheuttavat toimintakulujen kasvua.

Vuonna 2017 jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään korotettavaksi 1 % eli 21 300 €. Kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 2 156 100 €. Kuntakohtaiset maksut ilmenevät talousarvion viimeiseltä sivulta.

Henkilöstökulut ovat 1,7 milj. € (+3,1 %) ollen 61 % toimintakuluista.

Talousarvioesitystä tehtäessä maakuntauudistuksen esivalmistelusuunnitelma on valmistelussa. Esivalmistelu saattaa aiheuttaa muutostarvetta maakuntavaltuustolle tehtävään talousarvioesitykseen.

Mikäli maakuntauudistuksen toimeenpano pysyy tavoitellussa aikataulussaan, tulee vuoden 2018 taloussuunnitelmaan merkittäviä muutoksia ja vuoden 2019 taloussuunnitelma poistuu.

Perussopimuksen 27 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä.

Liite

Esityslistan liitteenä alustava tulossuunnitelma- ja talousarvioluonnos.

Tulossuunnitelma 2017-2020 ja talousarvio 2017.pdf   (457kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus alustavasti hyväksyy tulossuunnitelman ja talousarvion, saattaa sen jäsenkunnille tiedoksi ja pyytää jäsenkuntia tekemään mahdolliset esityksensä toiminnan kehittämisestä.

Maakuntahallitus toteaa, että 1.7.2017 toteutuvalle väliaikaishallinnolle laadittava talousarvio käsitellään erikseen.

Päätös Hallitus

Käytiin alustavaa keskustelua ja lähetetään talousarvioluonnos kuntiin lausunnoille. Maakuntahallitus käsittelee talousarvioesityksen uudelleen marraskuun kokouksessa.

Todettiin, että tärkein tulostavoite on maakunnan elinvoima ja työpaikkojen lisääminen. 

Lähetetään valmisteltavaksi luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden korottaminen.

---------------------------