Hallitus 8 / 2016 19.09.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Holmberg ja Larikka, seuraavina Lehtinen ja Lehtola.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 23.9.2016.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kai Holmberg ja Jari Larikka.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 23.9.2016.

--------------------