Hallitus 9 / 2016 17.10.2016
RAHOITUSHAKEMUS AIKO / KYMENLAAKSON START UP -KIIHDYTTÄMÖ

Hakemusnumero KL/480/0005080H13
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO-rahoitus
Alkamispäivämäärä 1.10.2016 Päättymispäivämäärä 30.9.2018

Hankkeen sisältö
Hankkeessa kehitetään ja käyttöönotetaan maakunnallinen start up -kiihdyttämö. Keskeisiä toimenpiteitä ovat
1. Yhteistyön suunnittelu ja kokonaisuuden koordinointi
2. Puitteiden selvittäminen, tilat, kalusteet, markkinointisivusto ja -materiaalit
3. Asiantuntijatarpeiden ja -tarjonnan kartoitus
4. Kiihdyttämön sisältö- ja koulutussuunnittelu
5. Startup ekosysteemin verkostojen aktivointi ja yhteistyö kiihdyttämön kanssa
6. Hakumenettelyjen ja valintaprosessin kehittäminen, osallistujien valinta
7. Testaus ensimmäiselle ryhmälle
8. Täydennykset, muutokset ja viimeistely
9. Uudet kiihdyttämökierrokset
10. Vuorovaikutus maakunnan KymRIS3-kärkien kanssa; kärki-ideoista uutta liiketoimintaa?
11. Prosessin dokumentointi ja toiminnan vakiinnuttaminen

Hankkeen tulokset
1. Uutta liiketoimintaa maakuntaan
2. Toimiva prosessi ja puitteet, joilla start up -toimintaa on systematisoitu
3. Nopeutettu ja tehostettu yritysten kasvua ja maakunnan mahdollisuuksia hyödyntämistä
4. Kannustettu ja tuettu ihmisia yrittäjyyteen yhteisen tekemisen ja sparraamisen avulla
5. Varauduttu ja toteutettu elinkeinotoiminnan uudistamista
6. Osoitettu käytännössä, että maakunta pystyy yhdessä edistämään yrittäjyyttä ja uutta liiketoimintaa

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle, Kymenlaakso

Kustannukset Yhteensä €
Palkkakustannukset 119 600 €
Ostopalvelut 103 096 €
Matkakustannukset 0 
Kone- ja laiteinvestoinnit 0
Vuokrat, tilavuokrat 28 600 €
Muut kustannukset 0
Flat rate (24%) 28 704 €
Kustannukset yhteensä 280 000 €

Rahoitus Yhteensä (€) Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava AIKO rahoitus 140 000 € (50 %)
2 Kuntien rahoitus 140 000 € (50 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 280 000 € (100 %)

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen AIKO-rahoituksella. Hakijaa kehoitetaan jättämään hakemus ELY-keskuksen toimintaympäristötukihakuun.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson liitto ei myönnä Cursor Oy:lle rahoitusta valtion talousarvion momentilta 32.50.40 (Alueelliset Innovaatiot ja Kokeilut-määräraha) Kymenlaakson Start-Up-kiihdyttämö-projektin toteuttamiseen.

Projekti soveltuu rahoitettavaksi EAKR-ohjelmasta (ELY-keskuksen toimintaympäristötuki).

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------