Hallitus 7 / 2016 15.08.2016
KYMENLAAKSON MAAKUNTAPROJEKTIN LAUSUNTO STM:N PÄIVYSTYSASETUSLUONNOKSESTA
Liite

Esityslistan liitteenä maakuntaprojektin lausuntoluonnos.

Lausuntoluonnos   (329kt)
Liite

Esityslistan liitteenä Kymenlaakson maakuntaprojektin tiedote 9.8.2016.

Tiedote   (63kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Maakuntajohtaja keskustelee toimitusjohtaja Annikki Niirasen kanssa Pentti Tiusasen esittämistä huomioista.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------