Hallitus 7 / 2016 15.08.2016
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2016

Kymenlaakson Liiton 1.1. - 30.6.2016 toteutuneet toimintatuotot olivat 1 308 880,23 € ja toimintakulut - 1 266 118,97 €. Vuosikate oli positiivinen + 42 761,26 €.

Toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua suurempina kesäyliopiston opetustoiminnan maksutuottojen osalta. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarviossa arvioidun mukaisina.

Määrärahoittain tarkasteltuna viraston määräraha on ainoana ylittynyt johtuen asiantuntijapalvelujen ennakoimattomasta käytöstä liittyen maakuntauudistuksen seminaarityöskentelyyn, rakennemuutoksen varautumissuunnitelman laadintaan sekä aktiiviseen kansainväliseen toimintaan mm. CPMR:n osalta. 

Jos maakuntauudistusta varten palkataan ylimääräistä muutosresurssia, saattaa liiton tuloksesta tulla alijäämäinen. Mahdollinen alijäämä katetaan taseessa olevalla aikaisempien vuosien ylijäämällä.

Liite

Esityslistan liitteenä osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016.

osavuosikatsaus.pdf   (265kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------