Hallitus 6 / 2016 13.06.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Rautamaa ja Tinkanen, seuraavina Tiusanen ja Uski.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 17.6.2016.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Rautamaa ja Maritta Tinkanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 17.6.2016.

---------------------------