Valtuusto 2 / 2016 12.12.2016
KYMENLAAKSON ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

Maakuntahallitus 23.5.2016:

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia on hyväksytty Kymenlaakson maakuntavaltuustossa 12.12.2011. Strategian tavoitteet ulottuvat vuoteen 2020. Strategian toteutumisesta raportoidaan maakuntahallitukselle valtuustokausittain. Strategian seurantaraportissa tarkastellaan, miten strategian tavoitteet ja tehtävät ovat toteutuneet vuodesta 2011 lähtien.

Maakunnan kehitys on mennyt ekotehokkuuden kannalta parempaan suuntaan. Strategian tavoitteista ja tehtävistä 33 % on jo toteutunut, ja 47 % on työn alla. Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen ja uusiutuvan energian osalta Kymenlaaksossa on ylitetty selvästi kansalliset ja EU:n tavoitteet. Uusiutuvan energian osuus oli Kymenlaaksossa 62 % v. 2014  ja teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuoden 1990 jälkeen 63 %. Metsäteollisuuden rakennemuutos on vaikuttanut suuresti energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Tuulivoiman käytön lisäämiseen liittyneet tavoitteet eivät ole edenneet toivotulla tavalla.

Esitys:
Merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------

Liite

Pöytäkirjan liitteenä Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportti 2016.

Ie-stratraportti 2016   (2Mt)
Esitys Valtuusto

Merkitään tiedoksi.

Päätös Valtuusto

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------