Hallitus 5 / 2016 23.05.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Pakkanen ja Palm, seuraavina Rautamaa ja Tinkanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 27.5.2016.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Pakkanen ja Sari Palm.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 27.5.2016.

---------------------------