Hallitus 5 / 2016 23.05.2016
MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kokouksessaan 25.4.2016 maakuntavaltuusto käsitteli seuraavat asiat:

§ 1 Kokouksen avaus

§ 2 Kymenlaakson sote- ja itsehallintoalue; Ministeri Juha Rehulan puheenvuoro.

§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito

§ 5 Asioiden käsittelyjärjestys

§ 6 Tilinpäätös 2015

- saatettu tiedoksi kunnille tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen; julkaistu nettisivuilla; taloussihteeri toimittanut tarpeelliset tiedot eri tahoille

§ 7 Arviointikertomus 2015

- ei toimenpiteitä

§ 8 Henkilöstökertomus 2015

- julkaistu nettisivuilla

§ 9 Maakuntajohtajan valinta

- pöytäkirjanote muutokenhakuosoituksineen mailattu 29.4. virkaa hakeneille; muutoksenhakuaika tältä osin päättyy 31.5.2016

§ 10 Perussopimuksen muutos / Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmä

- perussopimukseen tehty muutos

§ 11 Eron myöntäminen kesäyliopiston johtokunnan jäsenelle ja uuden valinta

- pöytäkirjanote toimitettu 29.4. Hillppa Kimpanpäälle, Ninni Taavitsaiselle ja kesäyliopiston johtokunnalle

§ 12 Kuntalaisten aloitteet vuonna 2015

- nettisivujen sisältöä tarkennetaan tältä osin

§ 13 Aloituspäätös, Kymenlaakson kokonaismaakuntakaava 2040

§ 14 Aluekehityskatsaus ohjelmakaudelta 2007-2013

- asia otetaan uudelleen esille valtuustoseminaarissa

§ 15 Seuraava kokous

- ajankohta päätetään maakuntahallituksen kokouksessa 23.5.

§ 16 Kokouksen päättäminen

 

Esitys Hallitus

Todettuaan että maakuntavaltuuston päätökset ovat laillisia eivätkä ylitä maakuntavaltuuston toimivaltaa, päättää maakuntahallitus laittaa maakuntavaltuuston päätökset täytäntöön.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------