Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2016 06.05.2016
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua  yhteistyöryhmän jäsentä, ellei yhteistyöryhmä jonkin asian kohdalla  toisin päätä. Pöytäkirja postitetaan puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettavaksi.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla sen viikon  perjantaina, kun allekirjoitettu pöytäkirja on saapunut maakuntatalolle.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Merja Ekqvist ja Sinikka Kauranen, seuraavina Jouko Lehtoranta ja Jukka Lempiäinen.

Esitys MYR

Valitaan kaksi  pöytäkirjantarkastajaa ja todetaan, että yhteistyöryhmän pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville sen viikon perjantaina, kun pöytäkirja on  palautunut allekirjoitettuna maakuntatalolle.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Kauranen ja Jukka Lempiäinen.

-------------------------------