Hallitus 5 / 2016 23.05.2016
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LIIKENNEKAAREKSI SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Liikennekaari on osa hallituksen kärkihanketta, jolla toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Tätä kautta voidaan saavuttaa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavia liikennepalveluita ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa sektorilla.   

Maakunnan kannalta liikennekaaressa on useita hyviä tavoitteita.

Liite

Esityslistan liitteenä lausuntoehdotus.

Lausunto hallituksen esitys liikennekaareksi.pdf   (143kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa liiteen mukaisen lausunnon.

Päätös Hallitus

Täsmennettiin lausuntoa seuraavilla lauseilla:

Kymenlaaksolle logistisena maakuntana on erityisen tärkeää eri kuljetusmuotojen yhteensopivuus sekä rakenteellisesti että liikennepalveluiden näkökulmasta.

Perusliikenneinfran vuosikymmeniä eri kehittämiskoreissa mainittujen kärkihankkeiden toteutusta tulee kiirehtiä.

Kymenlaakson Liitto pitää tärkeänä, että riittävä palvelutaso turvataan haja-asutusalueilla.

Tasapainoinen ja haittavaikutusten purkamisen sääntelyä koskeva purkaminen mahdollistaa työpaikkojen syntymisen.

Väylien käytön maksullisuutta ei hyväksytä.

Muilta osin lausunto hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valtuuston I varapuheenjohtaja Pekka Korpivaara poistui klo 11.10.

--------------------------