Hallitus 4 / 2016 25.04.2016
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 10 - 13
  • Päätös nro 10 / Tehtävien vaativuustason muutoksesta aiheutuvat palkantarkistukset aluekehityssuunnittelija Riitta Kallstömille ja toimistosihteeri Kaija Kunnarille.
  • Päätös nro 11 / Ulkomaan matkamääräys: suunitteluinsinöörin osallistuminen TEN-T päiville 20.-22.6.2016 Alankomaiden Rotterdamiin.
  • Päätös nro 12 / E18 Vaalimaan kiertoliittymän taideteoksen toteutukseen vaadittavien valaistussuunnittelun ja perustussunnitteluasiakirjojen tilaaminen A-insinöörit Suunnittelu Oy:ltä ja Valaisinsuunnittelutoimisto ALD Larsenilta.
  • Päätös nro 13 / Viraston pitäminen suljettuna 11.-29.7.2016.
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

---------------------