Hallitus 4 / 2016 25.04.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lehtola ja Lonka, seuraavina Pakkanen ja Palm.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 29.4.2016.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leilla Lehtola ja Mirja Lonka.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 29.4.2016.

---------------------------