Hallitus 4 / 2016 25.04.2016
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.3.2016

Hyväksyessään käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2016 maakuntahallitus päätti, että tulostavoitteiden toteutuma raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä ja määrärahaseuranta raportoidaan neljännesvuosittain. Mahdollisista poikkeamista taloudellisessa tilanteessa raportoidaan heti.

Ajalta 1.1. - 31.3.2016 valmistuneen talousarvion toteutumisvertailun mukaan tuloslaskelma osoittaa tuloksen olevan ylijäämäinen + 99 961,72 €. Kaikki neljä määrärahaa ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suotuisammin.

Esitys Hallitus

Esityslistan liitteenä tuloslaskelman ja määrärahojen toteutumisvertailu 1.1.-31.3.2016.

Liitteet:
Tuloslaskelma ja tot vertailu.pdf   (81kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------