Valtuusto 1 / 2016 25.04.2016
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös Valtuusto

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15.

----------------------

Ei listattavia esityksiä.