Valtuusto 1 / 2016 25.04.2016
ALUEKEHITYSKATSAUS OHJELMAKAUDELTA 2007-2013 (VALTUUSTO 25.4.2016)

Maakuntahallitus 4.4.2016:

Raportti valmistuu 11.4.2016.

Esitys:
Aluekehityskatsaus saatetaan maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

-----------------------------

Liite

Esityslistan liitteenä aluekehityskatsaus.

aluekehityskatsaus 042016 valtuusto.pdf   (2Mt)
Esitys Valtuusto

Merkitään tiedoksi.

Päätös Valtuusto

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Todettiin, että asiaan paneudutaan tarkemmin valtuuston tulevassa työseminaarissa.

-----------------------------