Hallitus 3 / 2016 04.04.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Larikka ja Holmberg, seuraavina Lehtinen ja Lehtola.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 8.4.2016.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Larikka ja Kai Holmberg.

Jari Larikka poistui kokouksesta klo 11.10 §:ää 40 käsiteltäessä. Esa Lehtinen toimi pöytäkirjantarkastajana §:stä 40 alkaen.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 8.4.2016.

---------------------------