Tarkastuslautakunta 1 / 2016 10.03.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys tarkastuslautakunta

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Esityksen mukaisesti.