Hallitus 3 / 2016 04.04.2016
LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKAHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTEN KIIREELLISYYSJÄRJESTYKSESTÄ / KYMIRING OY

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi 4.3. mennessä Kymenlaakson Liiton lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle valmisteltavasta kiireellisyysjärjestysesityksestä liikuntapaikkahankkeiden valtionavustushakemuksista, jotka ovat kustannusarvioltaan yli 700 000 euroa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston esitys sisältää valtakunnallisissa hankkeissa 1. sijalla Kymenlaaksosta Iittiin sijoittuvan KymiRing Oy:n hankkeen, jonka kustannusarvio on 20 460 000 euroa ja vuodelle 2016 haettu avustus on 3 000 000 €.

OKM:n rahoitussuunnitelmassa vuosille 2016-2019 hankkeelle on varattu 2 000 000 €.

Liitosta on 9.3.2016 annettu seuraava lausunto:

"Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtävässä alustavassa kiireellisyysjärjestyksessä valtakunnallisissa hankkeissa ensimmäiselle sijalle KymiRing Oy:n hankkeen.

Hanketoteuttajalta saadun tiedon mukaan hankkeen toteutusvaihe on seuraava:

Asemakaava vahvistettu 14.01.2016, Maisematyölupa vahvistettu 23.02.2016, Rakennuslupa 2.3.2016, ympäristölupa käsittelyssä.Yleistä: Louhinta ja massanvaihto alkavat 3.3.2016.

Kymenlaakson Liiton näkemyksen mukaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston esitys hankkeen sijoittamisesta ensimmäiselle sijalle on täysin perusteltu esitys."

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pentti Tiusanen esitti, että hanketta ei aseteta ykkössijalle. Esitystä ei kannatettu.

Pentti Tiusanen liitti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

---------------------------

Liite

Pöytäkirjan liitteenä jäsen Pentti Tiusasen eriävä mielipide.

Eriävä mielipide Tiusanen § 35.pdf   (48kt)