Hallitus 2 / 2016 22.02.2016
POHJOINEN KASVUVYÖHYKE - HAKEMUS TEM:N KASVUVYÖHYKEMENETTELYYN

Ylimääräinen asia

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on yksi hallituksen syksyllä aloittamista aluekehittämistoimista.

Kasvusopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen keskittymällä muutamiin strategisiin kehittämisen kärkiin. Parhaiden ehdotusten tehneiden kaupunkien kanssa tehdään alkuvuodesta 2016 kasvusopimukset. Pääkaupunkiseudun kanssa solmitaan kasvusopimus osana metropolipolitiikkaa.

Kasvuvyöhykkeiden kehittäminen on uusi aluekehittämisen työkalu. Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on lisätä liiketoimintaa, saada työvoima liikkeelle ja sujuvoittaa työssäkäyntiä yli kuntarajojen. Kasvuvyöhykkeet haastetaan kilpailuun, jossa valitaan 1–2 parasta, joiden kanssa valtio solmii strategisen sopimuksen vyöhykkeiden kehittämiseksi.

Kasvuvyöhykehakemukset tuli toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle 29.1.2016 mennessä. 13 kaupungin ja kuuden maakuntaliiton valmistelema Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hakemus TEM:lle on esityslistan liitteenä.

Liite

Esityslistan liitteenä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hakemus TEM:lle.

Pohjoinen-kasvuvyohyke-hakemus.pdf   (619kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------