Hallitus 2 / 2016 22.02.2016
MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA 2016

Maakuntajohtaja on suunnitellut pitävänsä loput vuosilomistaan seuraavina ajankohtina: 1.4., 7.-8.4., 11.-22.4., 2.5.-17.6. ja 27.-30.6.

Maakuntajohtajan esteellisyyden vuoksi asian esittelee puheenjohtaja.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus myöntää maakuntajohtajalle vuosilomaa ajalle

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Juha Haapaniemi poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian päätöksenteon ajaksi.

--------------------------------