Hallitus 2 / 2016 22.02.2016
MAAKUNTAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei laissa toisin säädetä. Maakuntahallitus päätti julistaa maakuntajohtajan viran haettavaksi. Viranhakuilmoitus julkaistiin jäsenkuntien ja viraston ilmoitustaululla, Kuntalehdessä, Helsingin Sanomissa, Kymen Sanomissa ja Kouvolan Sanomissa, liiton nettisivuilla sekä TE-toimiston työnhakupalveluissa.

Maakuntajohtajan virkaan vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja hallinnollista kokemusta. Eduksi katsotaan kansainvälisten asioiden, rakennerahastotoiminnan ja kuntakentän tuntemus, monipuolinen kielitaito sekä johtamiskokemus. Maakuntajohtajan valitsee maakuntavaltuusto. 

Määräaikana 15.2. klo 16 mennessä virkaa ovat hakeneet seuraavat: Matti Muukkonen Espoo, Jaakko Mikkola Porvoo, Antti Nyberg Myllykoski, Aki Lindh Kotka, Toni Vanhala Pyhtää , Ari Lindeman Kouvola, Olli Lehtonen Kotka, Mika Kemppainen Oulu (luottamuksellinen) ja Timo Petri Kiviaho Salon Kisko Toija (luottamuksellinen).

Maakuntahalitus on nimennyt haastatteluryhmään seuraavat: Jouko Leppänen, Pentti Tiusanen, Sari Palm (varalla Hannah Honkanen), Maritta Tinkanen, Antti Pakkanen, Harri Helminen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus nimeää virkaa hakeneista haastateltavat henkilöt.

Päätös Hallitus

Maakuntahallitus päätti kutsua haastatteluun Timo Kiviahon, Jaakko Mikkolan, Matti Muukkosen, Ari Lindemanin ja Toni Vanhalan. Haastatteluajankohdat ovat 23.3. ja 24.3. iltapäivällä.

Maakuntahallituksen kokous siirretään pidettäväksi 4.4.2016.

Kokouksesta poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen, suunnittelujohtaja Frank Hering, hallintopäällikkö Ulla Silmäri, vt. rehtori Elina Ivakko ja hallintosihteeri Sanna Syrjäläinen.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi maakuntajohtaja Juha Haapaniemi.

-----------------------