Hallitus 2 / 2016 22.02.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Tinkanen ja Tiusanen, seuraavina Uski ja Larikka.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 26.2.2016.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Tiusanen ja Mirja Uski.

-----------------------------