Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2016 10.02.2016
MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN (MYR 10.2.2016)

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on yksi hallituksen syksyllä aloittamista aluekehittämistoimista. Hallituksen tavoitteena on turvata koko Suomen kilpailukyky, edistää kasvua ja hyödyntää maan eri osien voimavaroja ja osaamista. Alueiden elinkeinorakennetta vahvistetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja alueiden uudistumiskykyä parantamalla.

Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa toimintatapaa. Alueita kannustetaan omiin vahvuuksiin perustuvaan erikoistumiseen ja kokeiluihin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.

Kasvusopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen keskittymällä muutamiin strategisiin kehittämisen kärkiin. Parhaiden ehdotusten tehneiden kaupunkien kanssa tehdään alkuvuodesta 2016 kasvusopimukset. Pääkaupunkiseudun kanssa solmitaan kasvusopimus osana metropolipolitiikkaa.

Kasvuvyöhykkeiden kehittäminen on uusi aluekehittämisen työkalu. Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on lisätä liiketoimintaa, saada työvoima liikkeelle ja sujuvoittaa työssäkäyntiä yli kuntarajojen. Kasvuvyöhykkeet haastetaan kilpailuun, jossa valitaan 1–2 parasta, joiden kanssa valtio solmii strategisen sopimuksen vyöhykkeiden kehittämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt maakunnan liittoja tarkistamaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman liittämällä varautumissuunnitelman osaksi kokonaisuutta. Ennakoivaa rakennemuutosta (ERM) koskevan suunnitelman ohella toimeenpanosuunnitelmaan sisällytetään myös maakunnan älykkään erikoistumisen strategia ja muut suunnitteluasiakirjat.

Kymenlaakson Liitto on valmistellut suunnitelman tarkistamista yhteistyössä ELY-keskuksen, alueen kehittämisyhtiöiden, kuntien ja oppilaitosten kanssa.

Jussi Lehtinen esittelee kokouksessa Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -kokonaisuutta sekä kasvuvyöhykehakuun jätettyä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hakemusta.

Liite

Esityslistan liitteenä Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -esitys.

AIKO PPT esitys MYR 2_2016.pdf   (410kt)
Liite

Esityslistan liitteenä Pohjoinen kasvuvyöhyke -hakemus työ- ja elinkeinoministeriön kasvuvyöhykemenettelyyn.

Pohjoinen-kasvuvyohyke-hakemus.pdf   (612kt)
Esitys MYR

Maakunnan yhteistyöryhmä evästää sihteeristöä toimeenpanosuunnitelman ja varautumissuunnitelman valmistelussa. Tarkistettu toimeenpanosuunnitelma toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriölle 29.2.2016 mennessä. Yhteistyöryhmä valtuuttaa yhteistyöryhmän sihteeristön hyväksymään toimeenpanosuunnitelman seuraavassa kokouksessa.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-------------------------