Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2016 10.02.2016
SUOMI 100 KYMENLAAKSOSSA (MYR 10.2.2016)

Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan vuonna 2017 laajalla ja monipuolisella ohjelmalla. Juhlavuosi on avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville. Jokaisella on mahdollisuus tehdä pieni tai suuri teko ja samalla antaa lahja omalle yhteisölle, Suomelle. Kuka tahansa voi ehdottaa pientä tai suurta tekoa liitettäväksi Suomi100 - ohjelmaan. Mukaan voi tulla juhlavuoden 2017 syksyyn asti. Ehdotus tehdään verkkolomakkeella, joka on nettisivuilla www.suomifinland100.fi

Juhlavuoden ohjelman kokoamisesta vastaa valtioneuvoston kansliassa toimiva suomi100 - hanke. Maakuntien liitot toimivat juhlavuoden alueellisina koordinaattoreina, joille kullekin osoitetaan erikseen kohdennettua rahoitusta 90 000 €. Suurimmat kuusi kaupunkia saavat myös kohdennetun rahoituksen.

Kymenlaaksossa juhlavuotta koordinoi maakuntahallituksen nimeämä kuntien kulttuurijohtajista (Niina Honko, Antti Karjalainen, Elina Koivisto, Ilkka Muurman, Sari Rasi ja Pauliina Sakki) muodostua koordinaatioryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Suomi100 aluekoordinaattori Ulla Silmäri ja sihteerinä Pia Hurtta.

Juhlavuoden tapahtumien toivotaan edistävän teemaa "Kansalaisten Kymenlaakso. Alueellista rahoitusta on tarkoitus kohdentaa Suomi100 - ohjelmaan toteuttaviin hankkeisiin, joissa huomioidaan koululaiset ja nuoret, ylittävät kuntarajat tai ovat innovatiivisia. Tapahtumien painotuksen toivotaan jakautuvan tasaisesti Suomen 100 vuoteen, Suomi NYT ja Suomen tulevaisuuteen. Toimintaan haastetaan mukaan kansalaisjärjestöt ja muut aktiivit.

Koordinaatioryhmän ja nuorisovaltuustojen edustajien ja nuorten kanssa pidettiin 26.1. työpaja, jossa ideoitiin Kymenlaakson tapahtumia vuonna 2017. Sparraustilaisuus, jossa kymenlaaksolaisia kutsutaan ideoimaan Suomi100 - toimintaa ensi vuonna,  järjestetään 15.3. Merikeskus Vellamossa.

Aluekoordinaattorina toimiva Ulla Silmäri esittelee asiaa kokouksessa.

Liite

Esityslistan liitteenä Suomi 100 infopaketti.

INFO-2.pdf   (833kt)
Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtajana toiminut Jouko Lehtoranta poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 12.15 ja puheenjohtajana jatkoi III varapuheenjohtaja Kai Holmberg.

----------------------